VietTUG.org - old forum - news archive

title = dự án tset
author = viettug   
created = 05/10/2007
updated = 19/01/2008

Chào tất cả mọi người!

Trên diễn đàn ViệtTUG hiện nay đang bình luận nhiều về Trắc nghiệm, cách quản lý ngân hàng câu hỏi.

Mình đang gấp rút hoàn thành dự án tset (test viết ngược) để thực hiện việc này. PHiên bản alpha của Tset sẽ được nghiệm thu tại trường Đại học Quảng Nam vào ngày 15 tháng 10 năm 2007 và sẽ được công bố trên mạng khoảng 2 ngày sau đó. 

Mục đích nguyên thuỷ của Tset là quản lý số lượng lớn các câu hỏi trắc nghiệm, tạo và xáo đề thi, lưu trữ đề thi. Các cách tiếp cận hiện nay dùng TeX có hạn chế, là khó tìm kiếm thông tin, việc quản lý và lưu trữ còn mang nặng tính thủ công.

Một số hình dung về dự án Tset như sau đây:

* là ứng dựng Web, hỗ trợ đa người dùng,
* sử dụng công nghệ Web2.0 (ajax, tagging), viết bằng ngôn ngữ Ruby (On Rails),
* quản lý ngân hàng câu hỏi, tạo, quản lý và lưu trữ đề thi trắc nghiệm
* hoàn toàn miễn phí

Với người dùng TeX, Tset sẽ giúp bạn quản lý tốt các câu hỏỉ, và giúp bạn xuất các câu hỏi ra dạng một tập tin riêng biệt để biên dịch trong TeX.

Phiên bản Alpha chỉ gồm các ý tưởng chính của Tset. Quá trình sử dụng và phản hồi từ user sẽ giúp Tset hoàn thiện hơn.

Mình viết bài này hy vọng là tin vui với mọi người!

Trao đổi thêm... (12 ý kiến) (về bài viết này, về tset)

Trao đổi thêm... (2 ý kiến) (về tset-2.0.2) 

Trao đổi thêm... (108 ý kiến) (trắc nghiệm với TeX, VietTeX, Ex_Tset) 

-- 

Tham khảo: bài phân tích về ExamGen, EMP và quản lý đề thi trắc nghiệm (tháng Tư / 2007). Tài liệu word, chìa khóa: xkyanh