VietTUG.org - old forum - news archive

title = vietex-2.2
author = viettug   
created = 03/09/2007
updated = 03/09/2007

Thầy Nguyễn Hữu Điển công bố bản VieTeX  2.2 với các tính năng đã đề cập trong 11 bài viết hướng dẫn trước đây.

Tải về: Vietex 2.2 | các thay đổi và tính năng | tài liệu hướng dẫn (bản cũ)

Các bạn có thể hồi âm tại http://nhdien.viettug.org/show/83 hoặc tại diễn đàn này ( Trao đổi thêm... (61 ý kiến) )

Cám ơn thầy Nguyễn Hữu Điển mặc dù rất bận rộn với công việc vẫn dành chút thời gian cho TeX !