VietTUG.org - old forum - news archive

title = tài khoản công cộng tại ViệtTUG
author = viettug   
created = 08/08/2007
updated = 03/09/2007

==> Tài khoản công cộng tạm thời bị khóa <==

Bất kỳ khách viếng thăm nào cũng có thể đăng nhập và gửi bài ở ViệtTUG, mà không cần đăng ký, nhờ sử dụng tài khoản sau:

tài khoản: texhax
chìa khóa: texhax

Khi viết bài với tài khoản này, bạn vui lòng:

1/ không đổi chìa khóa (dù bạn có thể đổi), để người khác có thể dùng lại
2/ khi cần thiết bạn có thể cho biết ít thông tin cá nhân ở cuối bài (tên, nick, địa chỉ liên lạc,...)
3/ tuân theo quy định của ViệtTUG

Hy vọng tài khoản này mang lại sự thoải mái cho mọi người!

Happy texing ;) 

Trao đổi thêm... (2 ý kiến)