VietTUG.org - old forum - news archive

title = Nhớ thầy Lê Bá Phi
author = viettug   
created = 01/07/2007
updated = 01/07/2007

thầy Lê Bá PhiSắp đến ngày giỗ thầy Lê Bá Phi. Mọi người dành chút thời gian nhớ về thầy nhé!

Trang wiki: http://viettug.org/wiki/LeBaPhi (sưu tập các liên kết , bài viết về thầy)

Trao đổi thêm... (15 ý kiến) (về thầy Phi)
Trao đổi thêm... (1 ý kiến) (về ngày không TeX...)