VietTUG.org - old forum - news archive

title = Downtime 18 / 07 / 2007
author = viettug   
created = 30/06/2007
updated =

Theo như thông báo của Tuxfamily.org , ngày 18-19/7/2007, một số server của gia đình Tux sẽ được di dời (khoảng 170 km). Cùng với downtime của tuxfamily, ViệtTUG cũng sẽ không truy cập được trong khoảng 8 tiếng đồng hồ.

Mong các bạn thông cảm. 

(no comment)