VietTUG.org - old forum - news archive

title = vieTeX phiên bản 2.1 (26/6/2007)
author = viettug   
created = 27/06/2007
updated = 27/06/2007

Thầy Nguyễn Hữu Điển công bố bản vieTeX 2.1.

So với phiên bản trước, vietex -2.1 có nhiều cải tiến về folding, tô màu, cách làm việc theo dự án, hỗ trợ tìm kiếm các lệnh, và đặc biệt là phần giúp đỡ được bổ sung nhiều.

Tải về:

- ChangeLog: ở repos
- vieTeX-2.1: ở repos (3.5MiB) hoặc ở trang của thầy Điển

Hồi âm của các bạn là nguồn động viên rất lớn để tác giả phát triển VieTeX!

Trao đổi thêm... (26 ý kiến)