VietTUG.org - old forum - news archive

title = Hỗ trợ tài chính cho biên dịch tài liệu
author = viettug   
created = 26/06/2007
updated =

Xin chào!

Một sinh viên (T) năm 2 trường Đại học Quảng Nam đang nhận lời biên dịch tài liệu hướng dẫn (117 trang) dùng biblatex cho ViệtTUG. Sinh viên T học lớp chuyên ngữ, nên việc biên dịch một tài liệu kỹ thuật ban đầu có thể có khó khăn.

Theo mình đánh giá, việc dùng biblatex là tiện lợi, uyển chuyển hơn dùng bibtex thông thường.

Mình viết bài này mong mọi người cho ý kiến về:
- sự lựa chọn dự án để triển khai
- dự án khác nên triển khai (xem thêm..)
- hỗ trợ tài chính cho sinh viên T và các dự án khác

Trước đây, một sinh viên của Đại học Huế được mời tham gia vào việc hướng dẫn TeX cho Newbie. Tuy nhiên, em đã bỏ cuộc vì một số lý do cá nhân.

Trao đổi thêm... (4 ý kiến)

Cám ơn mọi người đã quan tâm!