VietTUG.org - old forum - news archive

title = Tải tập tin lên ViệtTUG
author = viettug   
created = 25/06/2007
updated = 25/06/2007

Chào các bạn!

Kể từ hôm nay, bạn có thể tải ltập tin lên kho lưu trữ (Repos) của ViệtTUG, tại:

http://download.viettug.org/upload/

Tính năng:

- tải lên tự do, không cần đăng ký
- các dạng tập tin được phép: rar,zip,7z,jpg,txt,log,pdf
- kích thước tối đa: 2MiB / mỗi tập tin
- tổng kích thước repos: 60 MiB (sẽ được điều chỉnh khi cần)
- liên kết tải về: trực tiếp
- chỉ là nơi lưu trữ tạm thời: các tập tin sẽ được xét duyệt và chuyển vào repos chính của ViệtTUG bởi moderator. Các tập tin sẽ được tự động xóa sau 10 ngày.

TODO: 

- bổ sung tính năng ngăn spam (bằng các mã kiểm tra)
- tự động cập nhật danh sách tập tin vào repos chính

Trao đổi thêm... (4 ý kiến)