VietTUG.org - old forum - news archive

title = các dự án gợi ý
author = viettug   
created = 24/05/2007
updated = 24/05/2007

Chào các bạn!

Mùa hè đến rồi, chắc các bạn có đôi chút thời gian rảnh. Mình hy vọng rằng các bạn có thể phá phách tĩ xíu và đóng góp cho ViệtTUG: ý tưởng, lập trình, thiết kế,... và mọi thứ mà bạn cho là có ích. Dưới đây là một số dự án gợi ý. Mình xếp theo thứ tự cần thiết:

11. (doc) viết trang FAQ (những câu hỏi thường gặp), dựa trên thống kê từ diễn đàn

12. (doc) viết các mẫu cho người dùng tex 

13. (doc) tìm hiểu và viết tài liệu về conTeXt 

14. (doc) thiết kế vài template (mẫu) cho powerdot

15. (doc) tổng quan về các gói làm đề thi trắc nghiệm

16. (doc) tổng quan về hỗ trợ latex / tex cho server

17. (doc) tìm ý tưởng kinh doanh cho ViệtTUG 

21. (php) thiết kế trang mã nguồn latex + minh họa (dạng hình ảnh)

22. (php) thiết kế thư viện hình (sử dụng cơ sở dữ liệu sẵn có)

23. (php) thiết kế lại trang liệt kê các editor: http://viettug.org/editors/

24. (php) thiết kế lại trang tải về: http://download.viettug.org/ 

25. (php) thiết kế wizard cho phép người dùng chọn mẫu từ trang web 

Bạn thấy đó, có rất nhiều việc. Nhưng mình không thể dành trọn vẹn thời gian cho chừng đó việc được. Rất mong có sự cảm thông, chia sẻ vả đóng góp của bạn! Cám ơn trước, bạn nhé!

(no comment)