VietTUG.org - old forum - news archive

title = Hỗ trợ SSL. Snapshot. Stuff
author = viettug   
created = 01/05/2007
updated = 01/05/2007

Chào các bạn!

Kể từ hôm nay, khi bạn thăm trang ViệtTUG với địa chỉ http://, bạn sẽ được chuyển hướng (tự động) đến địa chỉ https:// (http + ssl, an toàn hơn!). Phiền toái duy nhất, là các bạn đang dùng máy cá nhân phải nhập lại mật mã mở cửa trang chính :)

Mới: bạn có thểm xem snapshot của các bài viết. Ở trang chính (liệt kê các bài viết mới), hoặc ở diễn đàn (liệt kê box, liệt kê bài mới,...) , khi di chuyển chuột đến các liên kết, bạn có thể xem trước một phần nội dung của bài viết đó. Điều này có tiện lợi không nhỉ? Mình chưa biết, nhưng cái giá phải trả là băng thông và một xíu xiu chậm lại :)

Đây là những thay đổi cuối cùng trong giai đoạn nâng cấp backend cho VietTUG. Trong thời gian vừa qua, mình nhận được nhiều ý kiến đóng góp của: lihavim, cuong4012, longgia2001, thelight và một số bạn khác. Chân thành cám ơn các bạn!

Màu sắc của trang VietTUG hiện xấu lắm (longgia2001). Mình chưa biết làm thế nào để nó tốt hơn đây.

Mong các bạn góp ý!

Trao đổi thêm... (1 ý kiến) 

 PS: @lihavim: shjs dành cho latex không thích hợp lắm. bbcode generator thì đang đi tìm.