VietTUG.org - old forum - news archive

title = bbcode mới ở diễn đàn
author = kyanh   
created = 25/04/2007
updated = 27/04/2007

Tại diễn đàn, bạn thể dùng thêm hai `bbcode' mới như mô tả sau đây:

1/ Nhảy đến một bài viết bất kỳ của diễn đàn: {{forum=<id>}} với <id> là số chỉ duy nhất của bài viết. Để lấy số chỉ này, bạn chuyển trỏ chuột đến liên kết ^^top^^ ở cuối bài viết. Ví dụ {{forum=4388}}

2/ Nhảy đến mã bất kỳ của trang VietTUG Code Corner: {{code=<id>}} với <id> là số chỉ duy nhất của mã. Khi bạn gửi mã ở http://viettug.org/oae/ , sẽ được một số chỉ và mã  BBCode tương ứng. Chỉ việc chép và dán vào diễn đàn. Ví dụ: {{code=24031ce45d}}

Nhân đây, bạn cũng sẽ thấy:

1/ http://viettug.org/forum/<id> sẽ nhảy đến bài viết <id> ở diễn đàn

2/ http://viettug.org/code/<id> sẽ nhảy đến mã <id> ở VietTUG Code Corner

Các hướng dẫn chi tiết và ví dụ khác sẽ được cập nhật ở trang FAQ của diễn đàn .

Enjoy! 

(no comment)