VietTUG.org - old forum - news archive

title = style mới cho ViệtTUG
author = kyanh   
created = 25/04/2007
updated =

Sau một thời gian dài thiết kế , /me đã mần được xì tin mới (beta) cho trang Web ViệtTUG. Ý tưởng chủ đạo là Simple - Clean. Ý kiến của chủ quan của /me, thì xì tin đẹp :) Các bạn thấy sao ??? Cho mình biết ý kiến nhe!

Sau đây là những quan trọng nhất:
* trang được thiết kế cho màn hìh 800 x 600
* giao diện của trang chính được thiết kế lại, dùng <div> và stylesheet thích hợp. các border và một số pseudo-class chỉ xem được trên firefox, flock,...
* giao diện diễn đàn được tuốt lại. Nhiều hàm được viết lại gần như hoàn toàn và có thể thực hiện trên từng box; một số hàm tạm thời bị khóa. Avatar tạm thời ... chưa biết để đâu cho đẹp.
* phần tìm kiếm ở diễn đàn được cải tiến
* kỹ thuật: khi xem một chủ đề chỉ cần chỉ ra id, không cần chỉ ra catid

Mong các bạn góp ý. Chân thành cám ơn!

(no comment)