VietTUG.org - old forum - news archive

title = Chào mừng bạn đến với ViệtTUG
author = Web Master   
created = 12/06/2004
updated = 02/09/2005
ViệtTUG là cộng đồng người Việt sử dụng TeX.

ViệtTUG là tổ chức phi lợi nhuận, mục đích

* giúp đỡ người sử dụng TeX
* cung cấp tài liệu, các gói
* mở các dự án đào tạo sử dụng TeX
* ...

Mong có sự tham gia của các bạn ;)