VietTUG.org - old forum

id = 951, parent = 0, thread = 951, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.83, time = 2006/01/14 (1137236686) ,
subject = box mới: maths, vnmik, linux, hits = 777, karma = 0+0-,
Mình vừa mở thêm các box mới, trong đó VnMiK là đúng nghề của ViệtTUG. Hai box kia Maths và Linux... hơi dài tay một chút ( không biết có bị kiện cáo gì không)

Linux: LINK_HERE
Maths: LINK_HERE
VnMiK: LINK_HERE

PS: bên diễn đàn toán học ... hỏng có RSS Feed, đọc tin cũng mệt nghỉ