VietTUG.org - old forum

id = 891, parent = 885, thread = 66, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/10 (1136900501) ,
subject = Re:Hình nền với TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
1) Ví dụ minh họa dùng gói wallpaper (giả sử bạn có tiger.eps
Chào hhp, cảm ơn bạn về hai ví dụ này, chúng chạy rất tốt. Trong ví dụ 1 của hhp, hình nền trong mỗi trang được chia làm 4 phần nằm ở 4 góc, vậy cần dùng lệnh nào để có thể nền của tài liệu chỉ là một hình.

PS: hhp à, mình đã dùng được Omegavn, mình sẽ tìm hiểu thêm về nó. Cậu hãy đọc cái này nhé LINK_HERE