VietTUG.org - old forum

id = 879, parent = 869, thread = 66, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.219, time = 2006/01/08 (1136738572) ,
subject = Re:Hình nền với TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình chưa bao giờ thử cả. Nhưng chắc là được. Bác xem ở đây:
http://www.tex.ac.uk/cgi-bin/texfaq2htm … =watermark

Vài kinh nghiệm, xem ở đây:
http://forum.vnoss.org/viewtopic.php?id=1298

Bác dùng thử rồi có gì gửi bài giới thiệu với anh em nhé