VietTUG.org - old forum

id = 869, parent = 66, thread = 66, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.45, time = 2006/01/07 (1136631087) ,
subject = Re:Hình nền với TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Xem đầy đủ ở: http://www.tug.org/publicity/wallpaper/
Mình cũng đang gặp một vấn đề là: Trong tài liệu muốn đưa một hình ảnh có sẵn nào đó làm nền cho các trang tài liệu thì phải làm thế nào?