VietTUG.org - old forum

id = 834, parent = 814, thread = 660, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/03 (1136234298) ,
subject = Re:trang ViệtTUG có thể down vào đầu tháng 1..., hits = 0, karma = 0+0-,
tuxfamily:
kụ ơi, down để bảo trì chứ có ai nói là ngủm luôn đâu
Không biết tiếng Pháp cũng có cái dỡ nhỉ??