VietTUG.org - old forum

id = 814, parent = 660, thread = 660, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = tuxfamily (guest), ip = 222.252.244.147, time = 2006/01/03 (1136227282) ,
subject = Re:trang ViệtTUG có thể down vào đầu tháng 1..., hits = 0, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
À, Kyanh ơi, như vậy có nghĩa là Viettug có thể sẽ không vấn đề gì chứ, vì vừa rồi nghe nói Viettug có thể bị down vào tháng 1, mình hoảng thật đấy
kụ ơi, down để bảo trì chứ có ai nói là ngủm luôn đâu