VietTUG.org - old forum

id = 806, parent = 803, thread = 803, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/02 (1136220672) ,
subject = Re:& TUG.org: tin vui ai kũng phải đọc!, hits = 0, karma = 0+0-,
Chúc mừng sự thành công của Viettug. Phải cố gắng hơn nữa để có thể làm cho Vietug thu hút được càng nhiều người hơn nữa, để cho thế giới biết đến Viettug cũng mạnh lắm chứ, phải không Kyanh.

À, Kyanh ơi, như vậy có nghĩa là Viettug có thể sẽ không vấn đề gì chứ, vì vừa rồi nghe nói Viettug có thể bị down vào tháng 1, mình hoảng thật đấy.
Bác cuong12giaitich sang năm xông đất tiếp nha )
Kyanh nhớ là Kyanh nói đó nhé , không phải mình đâu Được, sang năm tiếp tục cố gẳng xông đất tiếp, nhưng Kyanh này, đọc cái này nhé forum:805