VietTUG.org - old forum

id = 805, parent = 802, thread = 802, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/02 (1136220258) ,
subject = Re:chào mừng thành viên thứ 100, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
peanut_flour, 02/01/06 04:17:37

kỷ niệm điều này, /me sẽ gửi tặng bác bộ VnMiK 2.1 vào khoảng trung tuần tháng 2 ( tại hỏng có quà gì #). plz give /me địa chỉ, mailto: kyanh a còng o2.pl

Xì trum!
Hay đấy, chào mừng thành viên thứ 100 của Viettug và còn chào mừng...bài viết thứ 100 của Cuong12giaitich nữa chứ nhỉ? Chà không biết là nhờ cái vụ bài viết thứ 100 này, mình có được ....như thành viên mới không nhỉ Bộ VnMiK 2.1 của Kyanh mọi người đã chờ lâu rồi nhỉ?. Hơn nữa Kyanh phải "lì xì" cho người xông đất đầu năm này nữa chứ

PS: Mặc dù Powedot chưa dùng được nhưng phải vui lên, vì nhờ powerdot mà biết được nhiều điều hơn về Tex.