VietTUG.org - old forum

id = 803, parent = 0, thread = 803, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.244.147, time = 2006/01/02 (1136201102) ,
subject = & TUG.org: tin vui ai kũng phải đọc!, hits = 2837, karma = 0+0-,
Trang ViệtTUG vừa được bổ sung vào danh sách các Users Group ở http://tug.org/

Xem ở:
http://tug.org/usergroups.html#vn

Detail ở đây:
http://www.servalys.nl/lug/vn.html

Quả là một tin vui cho ViệtTUG!

(ngày hôm này còn đóng chào thành viên thứ 100 nữa. Bác cuong12giaitich sang năm xông đất tiếp nha )

Với tất cả tình yêu TeX!