VietTUG.org - old forum

id = 76, parent = 73, thread = 63, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = mrstoke, ip = 203.160.1.67, time = 2005/09/10 (1126342088) ,
subject = Re:trục trặc với bảng mã TCVN3, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh wrote:
Có phải ý bác là : \usepackage[tcvn]{vietnam} (dùng miktex)


Chúc vui!
Dung la cai do ! Dung la bac nhan xet dung, thoi gian dau moi dung TEX, em hay dung cai vnfonts sau do biet cai kia me qua vi no dep va trung thuc hon, ngoai ra nhieu thu khong bi loi nhu ben vnfonts! Cac bac co gang giup em, chu 1 phan mem soan thao ma chi co 1 loai chu to voi nho thoi thi nhin cung chan!

Cam on.