VietTUG.org - old forum

id = 73, parent = 71, thread = 63, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/10 (1126341504) ,
subject = Re:trục trặc với bảng mã TCVN3, hits = 0, karma = 0+0-,
Có phải ý bác là : \usepackage[tcvn]{vietnam} (dùng miktex)

nếu đúng vậy, thì bác đang dùng gói VnTeX do Hàn Thế Thành viết. Gói này chỉ hỗ trọ họ font VNR ( dựa trên CMR ), với nhiều style, size khác nhau + bản type1...

Dùng gói vnfonts (Nguyễn Hữu Điển) có tiện lợi là có nhiều font đẹp. Tuy nhiên, các font đó là 'giả METAFONT', nghĩa là mới nhìn thì đẹp, nhưng nhìn kỹ ở độ phân giải lớn, hoặc nhìn ở khía cạnh typo, thì nó kô sắc sảo bằng VNR. Ngoài ra, nó cũng kô có hỗ trợ bản TYPE1 (nhờ đó chuyển qua PDF đạt kết quả tốt nhất).

Việc tích hợp chàng vnfonts vào miktex rất tiếc /me kô rõ. Có bác texer biết . Bác ấy sẽ sớm giúp bác!

Chúc vui!