VietTUG.org - old forum

id = 704, parent = 0, thread = 704, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.15, time = 2006/01/01 (1136054986) ,
subject = sử dụng gói fancyheading, hits = 15539, karma = 0+0-,
cuong12giaitich:
Có lẽ bỏ cái này vào đây thì Kyanh không có ý kiến đâu nhỉ? Cũng là vấn đề trang trí mà. Mình có một số câu hỏi là

1. Tạo header theo từng chương mục thì mình thấy chương hoặc phần bao giờ cũng in chữ hoa. Vậy có thể dùng lệnh gì để có thể thay đổi kiểu chữ trên header.

2. Làm thế nào để có thể làm cho header của một tài liệu mà trang lẻ là tên của tài liệu còn trang chẵn là tên chương?

3. Lệnh nào trong Tex để có thể tạo những chú thích giống nhau trong tất cả các trang vào cuối mỗi trang?

Thật sự bây giờ mới phải bắt đầu làm việc trực tiếp với những vấn đề về trang trí, mong mọi người giúp nhé. Cảm ơn các bạn nhiều
(message from: LINK_HERE )