VietTUG.org - old forum

id = 685, parent = 684, thread = 647, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.69.232, time = 2005/12/31 (1135964637) ,
subject = Re:trục trặc với zoom(in/out) trong YAP, hits = 0, karma = 0+0-,
Đè liên tục lên một phím... nếu đúng như thế thì kô xong, kkô có tác dụng.
Cái này thì chắc rùi
/me cũng từng thử cái trò này rồi. Hồi nó nhỏ xíu lại thì mau lắm. Nhưng làm cho nó trở lại như cũ thì rất lâu!
Chắc không đó ??? Nhưng tui chắc chắn chưa bao giờ bác bị 1trang --> 1 pixel. Nếu đã có kinh nghiệm, thì không làm như vậy. Câu trả lời ở cuối Note này
Setting của YAP nằm trong Current User. Dùng chức năng tìm kiếm để giết hết mấy thứ liên quan!
Key tìm kiếm là chi ha bac Kyanh??? Tui thử lục lọi sạch mấy cái key "mik", "yap", "dvi", "previewer" mà có thấy cái chi khả nghi đâu???
Bác Long gửi sai chủ đề, mất công quá.
Mất công một chút nhưng được ối ích lợi. Sau này ai có mắc sai lầm không phải khổ nữa!!!

Cái sai lầm này ngay cả mấy ông tây cũng điếc. Chính tôi đã tìm thấy hướng dẫn đè fím "+" trên mấy diến đàn của các ngài tây đó. ---> Vô ích.

KHẮC PHỤC ??? DỄ ẸT...

1. Open YAP.exe
2. Menu: View --> Option --> tab Display ... Shrink factor ------> Chọn một con số từ 6 tới 9 (1 -5 thì nó hơn to )
3. Đóng Yap lại...

Chừ thì mọi thứ phình phường...

Bình luận: Một bài học nhớ đời, một phát kiến vĩ đại (giải quyết xong vấn đề), nhưng chỉ có người hâm mới cần đến nó...

Giờ phút lịch sử: 17h42 ngày 30/12/2005