VietTUG.org - old forum

id = 647, parent = 0, thread = 647, catid = 13, locked = 1, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.23, time = 2005/12/26 (1135594594) ,
subject = trục trặc với zoom(in/out) trong YAP, hits = 2278, karma = 0+0-,
LongPhan:
Tôi đã mắc một sai lầm ghê gớm, bế con trong lúc \TeXing.

Kết quả là Yap hiển thị file .dvi chỉ còn là những dấu chấm tí xíu - mối trang là một chấm. Tôi biết là do nó bị nhấn phím "-" zoomout nhiều quá, nhưng không sửa được.

Lấy cái búa tạ đè lên phím cộng "+" cả ngày mà nó vấn không to ra nổi.

Uninstall toàn bộ MikteX, xóa toàn bộ mọi thứ có liên quan đến Miktex trong registry, cài lại, nó vẫn chút xíu....

Đau đầu quá....

Thế là từ nhiều tháng nay tôi chỉ còn có cách là dùng pdf. Mà tôi cứ có cảm giác là dịch ra dvi lẹ hơn nhiều so với pdf. Tôi chỉ dùng pdftex khi mọi thứ đã good.

Các bác có biết thì chỉ giúp nhé... Tôi mang tiếng, vợ chê 'kém' bấy lâu nay buồn quá!!!
1/ Bác Long gửi sai chủ đề, mất công quá.
2/ Bác mới thay đổi registry cho MikTeX. Còn YAP thì thế nào? Registry của mấy chàng này nằm ở Local User và Local Machine, cố mà xóa hết.
3/ Có khi bác phải thay đổi cỡ trang trong phần setting của YAP
4/ Dùng PDF output dẫu có nhanh thì vẫn hạn chế , ví dụ Forwar và Inverse Search