VietTUG.org - old forum

id = 642, parent = 626, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/25 (1135513189) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Môi trường wrapfig chỉ đặt hình ở bên trái, phải của đoạn văn, không đặt ở giữa được (văn bản bao xung quang như trong MS Word). Bạn muốn đặt ở giữa có thể dùng các môi trường window, figwindow tabwindow trong gói picinpar cũng rất điệu nghệ.
Thật sự với những vấn đề này, vẫn mong là sẽ có những ví dụ cụ thể, khi đó mọi việc sẽ tốt hơn cho mình và mọi người Mong hhp cho một ví dụ cụ thể ve dùng gói này.