VietTUG.org - old forum

id = 626, parent = 616, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.70, time = 2005/12/24 (1135429106) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Mình đã thử với ví dụ này, thắc mắc mà có ví dụ đi kèm thế này thì tốt quá

và ví dụ này mình gặp một vấn đề, đó là hình ảnh vượt quá lề bên phải. Làm sao để khắc phục điều này.
1) Với ví dụ trên thì hình vượt quá lề bên phải là do chiều rộng của hình trong khai báo [totalheight=.2\textwidth] lớn hơn chiều rộng dành để chứa nó mà bạn đã khai báo trong {.2\textwidth}. Để khỏi bị tình trạng trên bạn sửa lại

+ Hoặc sửa lại [width=.2\textwidth] (lúc này coi chừng chiều cao của hình), lúc này ta quan tâm đến chiều rộng.

+ Hoặc là thay {.2\textwidth} bằng {0pt} , khi đó nó sẽ tự động dành đủ chiều rộng cho hình.

Nói chung là cứ sửa rồi biên dịch thấy ưng ý là dừng, hiển nhiên bạn phải hiểu ý nghĩa của các tham số trong môi trường wrapfig (xem multiple-span.txt)

2) Môi trường wrapfig chỉ đặt hình ở bên trái, phải của đoạn văn, không đặt ở giữa được (văn bản bao xung quang như trong MS Word). Bạn muốn đặt ở giữa có thể dùng các môi trường window, figwindow tabwindow trong gói picinpar cũng rất điệu nghệ.