VietTUG.org - old forum

id = 624, parent = 616, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.7, time = 2005/12/24 (1135427033) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác lại đọc kô kỹ rồi! Mình đã nói là
kyanh:
Hình chèn bởi wrapfigure không tự động canh chỉnh vị trí giống như khi dùng figure. Do đó, vị trí hình vẽ ưng ý nhất phải mày mò mới ra
Thử giảm chiều rộng dành cho hình vẽ xem. Ví dụ thay .2\textwidth bởi 4cm chẳng hạn.

Chúc may mắn!