VietTUG.org - old forum

id = 606, parent = 0, thread = 606, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.127, time = 2005/12/24 (1135365836) ,
subject = cài gói latex mới tải về (Windows), hits = 10566, karma = 0+0-,
Keywords: Windows, MikTeX, TeXMF

Trước hết

* Phải nắm sơ qua về cấu trúc thư mục texmf. Trên hệ thông của bạn, tìm kiếm ở ổ đĩa C: (cài đặt thông thường của miktex) sẽ thấy hai thư mục sau:
c:\localtexmf % thư mục TeXMF địa phương 
c:\texmf % thư mục TeXMF gốc

* Tò mò một chút, bạn vào xem bên trong các thư mục đó có gì? Cấu trúc của chúng có nhiều điểm tương tự nhau. Hãy nhớ đếu cấu trúc của thư mục TeXMF gốc , ở mức 1, nó có các thư mục con: fonts, dvips, tex, ...

* Anh chàng sau, c:\texmf thì bạn đừng đụng vào. Vì mỗi lần thay đổi, nâng cấp miktex thì thay đổi của bạn bị xóa bỏ. (Mặc dù vậy, nếu bạn cài đặt vntex thì có thể bạn phải cần tới chàng đó)

* Chàng c:\localtexmf là thư mục chứa các cấu hình, cơ sở dữ liệu, các font bitmap (sinh tự động). Thư mục này thường xuyên thay đổi bởi miktex, và có thể bởi chính bạn -- bạn có thể thêm các gói vào trong thư mục này!

* Nhưng, chúng tôi khuyến cáo bạn tạo cho mình một thư mục TeXMF mới. Điều này hết sức cần thiết, nhất là khi bạn làm việc thường xuyên với một máy tính nào đó, và bạn thích cài thêm các gói mới! Và nhiều ý do khác...

Tạo thư mục TeXMF cá nhân

* Trước tiên, bạn tạo thư mục d:\mytexmf\tex\latex\kyanh (dấu gạch ngược chỉ thư mục con; tạo ở ổ D: cho an toàn, có thể đổi tên mytexmf và tên kyanh tùy ý bạn). Ngòai ra, bạn có thể, tạo các thư mục khác: d:\mytexmf\tex\latex\powerdot, d:\mytexmf\tex\latex\ntheorem, d:\mytexmf\tex\latex\xyzzz... Mỗi thư mục con powerdot, ntheorem, xyzzz ứng với một gói bất ký nào đó. Trong các thư mục này, là nơi chứa các tập tin *.sty, *.cls, *.tex

Bây giờ, hãy hình vẽ sau

http://sarovar.viettug.org/img/mo-root-tab.png

Đó là tab root khi chạy chương trình MO.exe. Hãy dùng phím Add để thêm thư mục, chọn thư mục d:\mytexmf. Sau đó dùng Move Up để chuyển thư mục d:\mytexmf vào vị trí thứ hai (sau LocalTeXMF). Cuối cùng thì nhấn Refresh FNDB

* Sau này, khi cài gói mới tải về, bạn cài vào d:\mytexmf, như hướng dẫn sau đây. Tất nhiên, bạn có thể thay thư mục đó bởi c:\texmf hoặc c:\localtexm -- trong trường hợp đó, hãy biết bạn đang làm gì!

Cài đặt gói

* Giả sử có gói xyz tải về từ internet, từ http://ctan.org/,... Hướng dẫn này để cài gói đó!

* Xả nén gói: gói tải về thường ở dạng nén, phổ biến nhất là *.zip, sau đó là *.tgz, *.bz2,... Dùng WinRAR có thể mở hầu hết các dạng nén đó. Hãy bỏ qua thư mục con của kết quả xả nén, nếu thư mục con đó là src/ hoặc source/ (chúng chỉ có giá trị tham khảo).

* Công việc tiếp theo là đọc tài liệu hướng dẫn của gói. Thường tài liệu có trong thư mục doc trong kết quả xả nén, ở dạng PDF hoặc DVI ==> chịu khó đọc tiếng Anh. Cũng có khi tài liệu đựơc cho trong tập tin README hoặc README.txt. Tập tin này có khi do tác giả dùng Unix, Linux tạo nên (như mình vậy!), bạn nên mở chúng bằng WordPad, hay trong chính TeXEditor của bạn. Ví dụ khi cài lớp powerdot, bạn phải đọc kỹ hướng dẫn của nó (hoặc bản tài liệu tiếng Việt!)

* Nhưng nếu đã là người dùng có kinh nghiệm, bạn hãy tạo thư mục mới d:\mytexmf\tex\latex\xyz, tìm các tập tin *.sty, *.cls, *.tex có trong kết quả xả nén, chép vào d:\mytexmf\tex\latex\xyz

* Nếu không có các tập tin *.sty, *.cls, *.tex, bạn tìm đến thư mục source/, nơi chứa tập tin *.ins, *.dtx. Bạn hãy mở tập tin *.ins trong TeXEditor của bạn. Nếu dùng Windows, có khi bạn không thấy đuôi của tập tin đó -- hãy để ý rằng thường tập tin như vậy có biểu tượng màu xanh, với một mũi tên click sáng vào hình quả địa cầu (windows stupid thật). Bạn đừng nhấn đúp vào tập tin, mà hãy mở TeXEditor trước, chọn Menu File/Open rồi chọn mở tài liệu *.ins đó!

Sau khi mở tập tin *.ins trong TeXEditor, bạn thử biên dịch nó bằng LaTeX! Trở lại thư mục chứa tập tin *.ins, bạn sẽ thấy xuất hiện các tập tin *.sty, *.cls,... Chép chúng vào d:\mytexmf\tex\latex\xyz

* Cập nhật dữ liệu cho MikTeX: chạy mo.exe và chọn Refresh Now