VietTUG.org - old forum

id = 602, parent = 241, thread = 195, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/23 (1135341324) ,
subject = Re:MikTeX 2.4: cài gói với mpm.exe, hits = 0, karma = 0+0-,
kyan:
Coi hướng dẫn ở trên đi bác. Kỹ một chút
Chào các bạn, các gói sau khi tải về nếu không dùng đĩa CD thì phải để các gói ấy ở đâu để thực hiện làm viêc với mpm.exe