VietTUG.org - old forum

id = 589, parent = 587, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.238, time = 2005/12/22 (1135256783) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Đúng là cái này mình chưa phân biệt được thật, các bạn giúp mình nhé.
Chào Cường, có thể hiểu như thế này: font trong TeX là cho output còn font trong Editor là dùng để input . Cụ thể là:

+ Chẳng hạn trong Editor bạn gõ theo bảng mã TCVN với font VnMiKu hay bảng mã VISCII với font UHoai hoặc bảng mã unicode (UTF8) với font Arial, thì chả có liên quan gì đến font trong TeX và file output đều giống như nhau.

+ Font trong TeX là do bạn khai báo trong file .tex. Vídụ: Bạn muốn output
% ở đây là Font Arial thì có thể dùng
{\usefont{T5}{ma1}{m}{n}  thử xem Font Arial }
% ở đây là  Antykwa Torunska thì có thể dùng
{\usefont{T5}{antt}{m}{n}   thử xem Antykwa Torunska }
Mình thấy các Editor khác đều rất tốt. Nhưng có một vấn đề nhỏ thế này:
Mình dùng WinEdt soạn với font VISCII thì bản in file .dvi hoặc file .pdf của tài liệu ...có vẻ đẹp hơn rất nhiều so với dùng TexnicCenter dùng với font VnMiKu. Vậy mình muốn hỏi là thay đổi font trong file .dvi hoặc file .pdf thì làm như thê nào, dùng lệnh gì trong Editor. Cảm ơn các bạn, mong các bạn giúp.
Theo mình là không đúng vì như mình đã nói ở trên: "font output" là hoàn toàn độc lập với "font input"