VietTUG.org - old forum

id = 588, parent = 445, thread = 143, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/22 (1135256396) ,
subject = Re:tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
powerdot-1.3 ( bản đang phát triển):

Tải về powerdot:
http://stuwww.uvt.nl/~hendri/Downloads/ … werdot.zip
powerdot-1.3 cũng chỉ là một gói giống như các gói khác phải không? Và việc cài đặt nó cũng như các gói khác chứ?

@Kyanh: Thật sự ấn tượng khi xem các hình giới thiệu về powerdot-1.3 trên http://diendantoanhoc.net