VietTUG.org - old forum

id = 587, parent = 584, thread = 107, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/22 (1135254097) ,
subject = Re:Unicode, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
PS: không biết bác Cương có phân biệt được chưa : font trong TeX và font trong Editor?
Đúng là cái này mình chưa phân biệt được thật, các bạn giúp mình nhé.
PS: trước đây mình có thử LaTeXEditor, thấy có hạn chế trên. Không biết các bản khác thì sao nhỉ? Hoặc các bản mới hơn!
Mình thấy các Editor khác đều rất tốt. Nhưng có một vấn đề nhỏ thế này:
Mình dùng WinEdt soạn với font VISCII thì bản in file .dvi hoặc file .pdf của tài liệu ...có vẻ đẹp hơn rất nhiều so với dùng TexnicCenter dùng với font VnMiKu. Vậy mình muốn hỏi là thay đổi font trong file .dvi hoặc file .pdf thì làm như thê nào, dùng lệnh gì trong Editor. Cảm ơn các bạn, mong các bạn giúp.