VietTUG.org - old forum

id = 543, parent = 542, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.111, time = 2005/12/17 (1134819986) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Bây giờ càng đơn giản càng tốt mà, chắc người ta cũng đang cố giắng cho TeX ngày càng đơn giản hơn, biết đâu mai mốt có một interface cho TeX tốt hơn LaTeX mà gõ đoạn mã sẽ thấy ngay kết quả ở một cửa sổ thứ 2, lúc đó sẽ thu hút được nhiều người dùng hơn, dùng TeX mà muốn điên cả đầu ăn ngủ không yên .