VietTUG.org - old forum

id = 542, parent = 535, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.84.136, time = 2005/12/17 (1134817804) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
Úi có phải Kyanh đó thật không?

Có vẻ ỉ mạnh hiếp iếu qua nhỉ?

GỚm, Long muốn giới thiệu một số cái "length" cho mọi người để tiện dụng.

Không hề có chuyện (bác) lão Long phải làm cái gói gì đó và \use nó.

Hắn cổ lỗ sĩ lắm, mỗi Doc. có vài mươi dòng ở phía trước, thêm thắt đủ thứ.

Ngay như bà xã của lão ấy có muốn dùng \TeX cũng chỉ cần Save as đại một file nào đó sang tên mới, thay đổi toàn bộ Nội dung. Sau đó, bà ta đưa ra một loạt yêu cầu về điều chỉnh hình thức của \Doc.

Theo bác Kyanh, khi hack thi chay se nhanh hon hay \usepackage.Trên đây là chuyện vui của tui. Tui không chắc mọi người đều có bà xã dùng TeX như tui. Nhưng tui chắc chắn rèng mọi người luôn bị 'ai đó' càu nhàu về việc chữ hơi to, hơi bé, cách xa, cách gần. Dãn dòng 1.5 .... Mấy lão thầy hướng dẫn đấy mà... (Cho tôi xin lỗi các thầy khi xưng hô như vậy, viết như vậy chỉ để phù hợp văn phong trong text này mà thôi )

Vì vậy, đôi khi nhớ khoảng đôi chục các 'length' mà lại hay, hiển nhiên tên của nó cũng rõ ràng lắm mà.

Đó... là cách thích nghi giữa người dùng TeX và thế giới xung quanh đấy