VietTUG.org - old forum

id = 522, parent = 506, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.68, time = 2005/12/15 (1134645847) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
OT: có nhậu đừng quên tớ nhé

@Long: thế là open rồi nhé! Stronger!