VietTUG.org - old forum

id = 5183, parent = 5175, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.50.179, time = 2008/10/22 (1224668768) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
thanhansp:
Các anh chị cho em hỏi cách canh lề trái, phải, trên, dười của trình chiểu Beamer nha! Em đang cần gấp lắm.

Đặc biệt cách chỉnh hiệu ứng trong Beamer luôn.

Mong các anh chị giúp đỡ. Em chân thành cám ơn.
1. Vấn đề căn lề trái, phải bạn đọc kỹ mục 8.3 Margin Sizes của tài liệu. Căn lề trên và dưới là beamer thực hiện tự động.
Ví dụ nè:
\setbeamersize{text margin left = 1cm} % lề trái
\setbeamersize{text margin right = 2cm} % lề phải.

nên đặt các lệnh này trước: \begin{document}.
2. Vấn đề hiệu ứng chuyển trang, bạn đọc kỹ mục 14.3 Animation, Sounds, and Slide tránitions.
Ví dụ:
\begin{frame}
\transboxout
% nội dung ở đây
\end{frame}

3. Bạn nên dùng các mẫu có sẵn ở mục 17.1 Color Thems.
Có lẽ là tài liệu manual của gói beamer.sty trình bày rất chi tiết lắm!