VietTUG.org - old forum

id = 5179, parent = 5176, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.45.193, time = 2008/10/22 (1224611520) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Rất tiết là mình ở ngoài tiệm net nên không nhớ phải dùng lệnh nào. Ráng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn gói beamer nhé! Tài liệu này rất chi tiết và có kèm cả ví dụ nữa. Bạn có thể tải beamer 3.06 để xem các ví dụ của nó. Hoặc là bạn vào trang download của viettug.org để tải luận văn của bạn cuong (cả 2 gói beamer và powerdot). Và nhớ rằng: nên dùng chương trình acrobat reader 8.0 để đọc (để thấy được hiệu ứng cả trong powerdot và beamer).
Bạn có thể xem ở đây:
LINK_HERE
Chúc thành công