VietTUG.org - old forum

id = 5175, parent = 5174, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = thanhansp, ip = 58.186.250.66, time = 2008/10/21 (1224548457) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Các anh chị cho em hỏi cách canh lề trái, phải, trên, dười của trình chiểu Beamer nha! Em đang cần gấp lắm.

Đặc biệt cách chỉnh hiệu ứng trong Beamer luôn.

Mong các anh chị giúp đỡ. Em chân thành cám ơn.