VietTUG.org - old forum

id = 5173, parent = 5169, thread = 5123, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = thanhansp, ip = 58.186.250.66, time = 2008/10/21 (1224527489) ,
subject = Re:Lớp học TeX miễn phí tại Đại học Sư Phạm Tp.HCM, hits = 0, karma = 0+0-,
chào các anh chị, em đã tải được phần mêm texpoint của offcie 2003 và offcie 2007 mà không có keygen. Các anh chị nào thì gởi qua mail [email protected],com cho em với nhé. Em xin chân thành cám ơn!