VietTUG.org - old forum

id = 5170, parent = 5164, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.41.1, time = 2008/10/18 (1224347235) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
@thanhansp
Mình có soạn (dịch có mã của các ví dụ) tài liệu beamer. Nhưng không upload lên viettug được. Nếu muốn xem thử thì mail cho tôi ([email protected]), tôi sẽ gửi cho bạn bản dịch để xem thử.