VietTUG.org - old forum

id = 5169, parent = 5160, thread = 5123, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.41.1, time = 2008/10/18 (1224346922) ,
subject = Re:Lớp học TeX miễn phí tại Đại học Sư Phạm Tp.HCM, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình ở xa không tham dự được lớp?
Cũng tiếc!
Kỳ Anh thử dùng đĩa CD của mình xem? Boot và chạy TeXLive (dùng chính đĩa đó luôn). Lâu quá mình không nhớ đĩa CD đó chứa những gì? Nhưng hình như có smbclient... rồi và TeXLive cũng đã cấu hình "tối đa" (chỉ không có phần document).
Cái rắc rối là phải cài nhiều thứ thêm cho TeX. Kỳ Anh khảo sát xem đĩa CD của mình có sẵn wine hay không? Nếu có thì mở xem có thư mục "exefile" hay không?. Nếu có thì chạy "WinShell" là ổn thoả (khỏi cần TeXMaker) làm gì cho mệt. Nếu đúng như vậy thì chạy nhanh (không biết có nhanh lắm không? Nhưng mà cam đoan nhanh hơn...?)
Chúc lớp học thành công.
Mà tại sao không dùng Linux nhỉ? Hô hào Open source mà...