VietTUG.org - old forum

id = 5164, parent = 4661, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = thanhansp, ip = 58.186.250.66, time = 2008/10/17 (1224257632) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Cho em hỏi cách chỉnh hiệu ứng như powerpoint trong texmaker.
Em đang soạn bài trình chiếu đã xong hết rồi nhưng vẫn chưa chỉnh được hiệu ứng.
Các anh chị có tài liệu hướng dẫn cụ thể thì tốt.
Em cám ơn các anh chị nhiều.