VietTUG.org - old forum

id = 5152, parent = 5132, thread = 5123, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = thanhansp, ip = 58.186.250.66, time = 2008/10/16 (1224148674) ,
subject = Re:Lớp học TeX miễn phí tại Đại học Sư Phạm Tp.HCM, hits = 0, karma = 0+0-,
Uh!Mình rất thích học Tex. Đây là lớp học rất bổ ích cho các bạn học Toán. Riêng mình rất muốn học về trình chiếu Tex lắm. Chắc là các thầy sẽ dạy thôi mà.
Chúng em cám ơn các thầy nhiều ạ.