VietTUG.org - old forum

id = 5145, parent = 5093, thread = 4601, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.43.33, time = 2008/10/15 (1224066609) ,
subject = Re:Hỏi về beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
nqt:
Mình tạo được trình diễn bằng gói beamer rồi! Đẹp thật đấy! Tuy nhiên mình không biết làm thế nào để tạo đuợc "hiệu ứng chuyển trang" với mục đích là làm bài trình diễn này sinh động hơn! Bạn nào dùng beamer giúp mình với!
Vụ này thì khác phục được rồi! Hic! Không phải là lỗi của gói beamer (hoặc powerdot) nào. Cái này do mình dùng chương trình foxit reader để đọc file *.pdf mà không để ý rằng: các gói dùng để trình diễn và xem hiệu ứng chỉ làm việc tốt với anh Acrobat Reader từ 7.0 trở lên mà!
Bấy lâu nay, mình thường dùng foxit reader để xem và in file *.pdf thôi! Lý do:
1) bác foxit reader miễn phí và rất nhẹ (khoảng 7 M) so với bác acrobat reader.
2) Khởi động để đọc file *.pdf rất nhanh!
3) Và cuối cùng là in ấn! Mình đánh giá rất cao bác foxit reader này (các bạn có thể kiểm tra).
Tuy nhiên, bác foxit reader không làm việc tốt cho gói lệnh của \LaTeX dùng thiết kế trình diễn và tạo hiệu ứng chuyển trang!
PS: Nếu dùng để đọc và in *.pdf thì mình trung thành với bác foxit reader 2.3. Còn nếu trình diễn bằng beamer và powerdot thì mình sẽ dùng acrobat reader 8.0! Đây là kinh nghiệm của mình.....