VietTUG.org - old forum

id = 5132, parent = 5129, thread = 5123, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.169, time = 2008/10/10 (1223579596) ,
subject = Re:Lớp học TeX miễn phí tại Đại học Sư Phạm Tp.HCM, hits = 0, karma = 0+0-,
Các buổi học được tóm tắt nội dung ở đây:

http://kyanh.zapto.org:9999/wiki/texclass1
http://kyanh.zapto.org:9999/wiki/texclass2

Mong các bạn góp ý thêm!