VietTUG.org - old forum

id = 5131, parent = 5128, thread = 5128, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.169, time = 2008/10/10 (1223579467) ,
subject = Re:Ưu và nhược điểm khi dùng gói powerdot ?!!, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bạn nhận xét rất chi tiết về powerdot.

Mình bận quá nên trả lời ngắn ngán thôi nhé:

1/ Hãy luôn ghi nhớ một câu của Ngài Leslie Lamport, đại ý là: nếu dùng trình diễn thì tốt nhất bạn nên dùng những chương trình như MsPowerPoint, trừ khi trình diễn có quá nhiều công thức toán phức tạp.

2/ Tiếng Việt: trong tài liệu dịch của mình (powerdot-doc-vn) có nói rõ là một số style cần cài thêm gói font tiếng Việt. Nếu bạn dùng beamer thì cũng gặp tình huống tương tự thôi, nếu chưa cài các font mới này. Ví dụ bộ urwvn. Còn dùng style mặc định thì chắc 100% không gặp phiền hà gì (nếu đã cài gói vntex thành công)

3/ powerdot dựa trên nền tảng của pstricks, còn beamer thì không (dựa trên pdflatex), nên thật khó so sánh chúng. Nếu bạn dùng nhiều hiệu ứng, hình vẽ của pstricks thì powerdot sẽ thật dễ dàng. Đó là lý do bạn phải đi vòng vèo qua con đường tex/dvi/dvips/pspdf

4/ vấn đề bạn gặp về click với side mục lục là do bạn biên dịch chưa thành công hoặc biên dịch chưa toàn bộ. Các slide dùng powerdot mình tạo ra đều hỗ trợ tốt siêu liên kết mà (powerdot gọi tới gói hyperref)

5/ việc cài đặt powerdot sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có miktex-full hoặc texlive. Do powerdot dùng tới pstricks, mà pstricks thì kéo cả mớ con cháu đi theo, nên mới như vậy

Bản powerdot mới đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối. Bạn có thể tải về dùng thử ở trang web của tác giả powerdot.