VietTUG.org - old forum

id = 5129, parent = 5123, thread = 5123, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.43.77, time = 2008/10/10 (1223572569) ,
subject = Re:Lớp học TeX miễn phí tại Đại học Sư Phạm Tp.HCM, hits = 0, karma = 0+0-,
Tiếc quá! Mình ở Đà Nẵng nên không thể tham gia được lớp học này được. Hy vọng các bạn giới thiệu một số nội dung và tài liệu cho các bạn ở xa trong đó có mình với.